Content marketing onder de loep

research, onderzoek, kanalen, content marketing, Content Rules?!, Ilse Van Looveren, Veerle Van Assche, onderzoekers, AP Hogeschool

De veranderingen in het werkveld van de journalistiek en de communicatie volgen elkaar in razendsnel tempo op. Om de vinger aan de pols te houden bij die evoluties, zet AP Hogeschool sterk in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Veerle Van Assche en Ilse Van Looveren, onderzoekers van dienst, combineren lesgeven met het uitvoeren van het onderzoek. Zo kunnen ze de resultaten meteen terugkoppelen naar hun lessen.

Sinds 2016 doet het expertisecentrum Content Marketing & Corporate Video onderzoek naar content marketing in Vlaanderen. De onderzoekers zijn gestart met het onderzoek ‘Custom magazines’. In deze studie analyseerden ze de vorm en inhoud van Vlaamse klantenbladen en gingen op zoek naar de de strategieën van de makers.

onderzoek, research, brainstormen, AP Hogeschool, Content Rules?!, content marketing

Op dit moment loopt het onderzoek “ALLemaal CONTENT”, dat de markt van de marketing- en  communicatiebureaus in kaart brengt. Het speelveld van de marketing- en communicatieprofessional is in het laatste decennium diepgaand gewijzigd. Op organisatieniveau is er sprake van nieuwe spelers, fusies en reorganisaties. En ook op het niveau van de taakprofielen en de daarmee samenhangende competenties traden veranderingen op. Het onderzoek geeft zicht op deze verschuivingen en nieuwe specialismen. Het is verder de ambitie om tot een typologie van content producenten te komen.

Ook studenten Communicatiemanagement doen onderzoek naar content marketing. In het najaar van 2020 hebben zij consumenten bevraagd naar hoe ze zich informeren over ‘dichtbij toeristische bestemmingen’. Verder onderzochten studenten in hoeverre consumenten inspiratie omtrent voeding en recepten putten uit de ‘content’ aangereikt door supermarkten.

 

Benieuwd naar de resultaten van de bevragingen? Je kan ze op het einde van dit academiejaar lezen op deze website.