Hoe reguleren we content marketing en wat is de rol van het journalistieke métier?

Hoe reguleren we content marketing en wat is de rol van het journalistieke métier?

In deze sessie zoomen we in op de actuele discussie rond content marketing en native advertising. Zowel de Raad voor de Journalistiek als de Raad voor de Reclame vaardigden deontologische richtlijnen uit rond native advertising.  Bart Du Laing, secretaris van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) en Pieter Knapen, secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek vertellen welke. De Expertgroep Content Marketing van STIMA zich zal baseren op een onderzoek van Ehsal om met richtlijnen en aanbevelingen te komen. Zij maakten ook een charter. Dit alles zal toegelicht worden door Koen Denolf. Freelance fotograaf Bas Bogaerts hekelt de perswet van 1963 die journalistiek werk onverenigbaar acht met commerciële opdrachten. Bogaerts riskeert hierdoor zijn perskaart te verliezen. Raymond De Craecker, voorzitter van de Erkenningscommissie, komt verduidelijken hoe de erkenningscommissie is samengesteld en wat haar bevoegdheid is. Professor Hilde Van den Bulck modereert het geheel. Ze schept helderheid en helpt ons om inzichten te verwerven.