Content marketing onder de loep

research, onderzoek, kanalen, content marketing, Content Rules?!, Ilse Van Looveren, Veerle Van Assche, onderzoekers, AP Hogeschool

De veranderingen in het werkveld van de journalistiek en de communicatie volgen elkaar in razendsnel tempo op. Om de vinger aan de pols te houden bij die evoluties, zet AP Hogeschool sterk in op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Veerle Van Assche en Ilse Van Looveren, onderzoekers van dienst, combineren lesgeven met het uitvoeren van het onderzoek. Zo kunnen ze de resultaten meteen terugkoppelen naar hun lessen. Ook medeonderzoekers Lara Hallam en Laura Herrewijn maken onderdeel uit van het onderzoeksteam.

Sinds 2016 doet het expertisecentrum Content Marketing & Corporate Video onderzoek naar content marketing in Vlaanderen. De onderzoekers zijn gestart met het onderzoek ‘Custom magazines’. In deze studie analyseerden ze de vorm en inhoud van Vlaamse klantenbladen en gingen op zoek naar de de strategieën van de makers.

onderzoek, research, brainstormen, AP Hogeschool, Content Rules?!, content marketing

Op dit moment loopt het onderzoek “ALLemaal CONTENT”, dat de markt van de marketing- en  communicatiebureaus in kaart brengt. Het speelveld van de marketing- en communicatieprofessional is in het laatste decennium diepgaand gewijzigd. Op organisatieniveau is er sprake van nieuwe spelers, fusies en reorganisaties. En ook op het niveau van de taakprofielen en de daarmee samenhangende competenties traden veranderingen op. Het onderzoek geeft zicht op deze verschuivingen en nieuwe specialismen. Het is verder de ambitie om tot een typologie van content producenten te komen.

Ook studenten Communicatiemanagement doen onderzoek naar content marketing. In het najaar van 2020 hebben zij consumenten bevraagd naar hoe ze zich informeren over ‘dichtbij toeristische bestemmingen’. Verder onderzochten studenten in hoeverre consumenten inspiratie omtrent voeding en recepten putten uit de ‘content’ aangereikt door supermarkten.

 

Benieuwd naar de resultaten van de bevragingen? Je kan ze op het einde van dit academiejaar lezen op deze website.

onderzoek, research, iVox, onderzoeksteam, Corporate Video, AP Hogeschool, content marketing

Sinds 2020 lanceert het expertisecentrum Content Marketing & Corporate Video van de AP Hogeschool Antwerpen in samenwerking met VBO en iVOX jaarlijks een online bevraging bij het Belgische publiek. Hierbij zoeken zij een antwoord op volgende vragen: In hoeverre bekijkt en waardeert het publiek videomateriaal van bedrijven? Via welke kanalen en dragers bekijkt het publiek dit type video? En aan welke criteria moeten volgens de ontvangers bedrijfsvideo’s voldoen om gesmaakt te worden? Daarnaast gaan ze elk jaar dieper in op een specifiek thema. In 2021 lag de focus op het thema ‘corporate social responsability’.

De rapporten van 2020 en 2021 kan je hier downloaden.